Rightplacement

En genvej til din medarbejders rette hylde

Et målrettet Rightplacement-forløb der afdækker, hvad der giver mening for din medarbejder, så du kan give opgaver, der matcher det og placere ham/hende rigtigt i virksomheden. 

 • Vil du vide, hvor din kommende eller nuværende medarbejder er mest engageret & slet ikke kan lade være med at bidrage?   
 • Vil du vide, i hvilke sammenhænge din medarbejder bringer flest mulige af sine ressourcer i spil?   
 • Vil du vide, hvad du skal lede i din medarbejder, så han/hun skaber størst værdi for virksomhedens formål?

Uanset, hvad din medarbejder er uddannet til, har vedkommende et værdifuldt & unikt bidrag.

Nu kan du få afdækket hvad det er, så du kan bringe det i spil på måder, hvor din medarbejder er på sin rette hylde og dermed skaber størst mulig værdi i jeres virksomhed.

Et Rightplacement forløb afdækker, hvad din medarbejder i virkeligheden kunne byde ind med, så du kan placere ham/hendes rigtigt i virksomheden. 

 

 ”På en moderne arbejdsplads skal vi finde meningen med det, vi beskæftiger os med – og udvikle medarbejdernes potentiale, så det skaber værdi for både den enkelte og for fællesskabet. At være bevidst om, hvad medarbejderen arbejder for giver både personlig mening i det daglige arbejde og en langt bedre ressourceudnyttelse. Fordi man ikke ødsler med de faglige og personlige ressourcer, men derimod skærper fokus i opgaveløsningen.

Vi tjener på det på alle bundlinjer.

Vi har benyttet ”Rightplacement-forløb” til vores ledere og medarbejdere, og ligeledes i forbindelse med et Innovationsprojekt, og det er et rigtig smart redskab til afklaring af spidskompetencer, placering og valg af videreuddannelse.

Som ledere kan vi se en spinoff på alle måder:

Afklaringen er et redskab til at medarbejderne bliver skarpe på, hvad de kan og vil byde ind med, og udbyttet er mere motiverede medarbejdere

Metoden er en oplagt genvej til at fordele opgaver og skabe bedre jobs til medarbejderne

Konceptet forbedrer naturligt engagementet, trivslen i dagligdagen og i arbejdet generelt

Profilerne fra ”Rightplacement”-forløbene har givet mig, som leder, ny inspiration og endnu et ledelsesmæssigt redskab til at få det bedste ud af mine medarbejdere.

Forløbet gør arbejdet med at lede og udvikle medarbejderens bidrag nemmere, og lader os være mere målrettede i hvilke nye udannelser og kurser, som vil lade dem blive endnu dygtigere til det, de brænder for

Det giver os alle mulighed for at have et pejlemærke for, hvordan vi leder den enkeltes bidrag konkret og helt ud i hverdagen. 

Jeg kan klart anbefale andre at benytte Jette Bülck’s ekspertise og giver hende de bedste og varmeste anbefalinger”.

Thomas Jentzsch Pedersen, leder, Børn & Unge, Aarhus Kommune.

  

Efter Rightplacement-forløbet vil du som leder:

 • Vide, hvad der driver din medarbejder og hvor han/hun er mest motiveret og på sin rette hylde   
 • Vide, hvad du, som leder, med fordel kan lede i din medarbejder for at han/hun skaber mest værdi til virksomhedens formål og strategiske mål
 • Få præsenteret nye initiativer til at bringe medarbejderens bedste ressourcer i spil 
 • Have en medarbejder, som er engageret, bidrager proaktivt og som selv tager initiativer, der kommer virksomheden til gavn.
 • Have et klart og meningsfuldt udgangspunkt, at tale medarbejderens videre udvikling udfra.

 

Efter Rightplacement-forløbet vil din medarbejder:

 • Være afklaret med hvad der driver ham/hende og selv sætte ord på næste step i karriereudviklingen
 • Være bevidst om sit unikke bidrag til virksomheden - på kort og lidt længere sigt
 • Opleve mening og tilfredsstillelse i sit job   
 • Være langt mere selvledende og engageret   
 • Kunne se mulighederne i sit nuværende job... fremfor at søge nye græsgange   
 • Proaktivt byde ind med værdiskabende initiativer

 

Rightplacement-forløbet benyttes i forbindelse med ansættelser, omplaceringer eller talent - & karriereudvikling. Det kan også være, at I har sat jer mål for konkrete resultater som fx nedsat sygefravær, øget medarbejdertrivsel og bedre lederevaluering.

 

"Der er så meget at sige efter et intenst forløb, men det er egentligt enkelt: Forløbet har forbedret mit arbejdsliv ved at definere et formål for mig personligt, og det har forstærket min arbejdsglæde ved at definere mine kernekompetencer. Det har givet mig evnen til at fokusere på det vigtige, og som jeg kan bidrage bedst til. Det har oven i købet resulteret i et spring op af karrierestigen"

Christian Skov, Partner & Kommunikationschef, InetDesign 

 

Rightplacement-forløbets praktiske opbygning:

For at skyde genvej til en hurtig afklaring og derefter fokusere på at implementere medarbejderens kompetencer - på rette hylde - i det daglige arbejde, følger Rightplacement-forløbet disse trin:

 • Et indledende tlf. møde á en times varighed med medarbejderen som sikrer den bedste opstart
 • En analyse af medarbejderens CV samt en afdækning af de foretrukne kernekompetencer   
 • En forberedende Specialdesignet Spørgeguide udarbejdes og udfyldes for at påbegynde afklaringsprocessen  
 • En personlig to timers afklaringssession af medarbejderens værdifulde bidrag   
 • Fem, ti eller femten opfølgende sparringssessioner á en time via tlf./skype, som viser vej til medarbejderens rette hylde og afdækker og implementerer værdiskabende initiativer på både den korte og lange bane
 • I sidste session samles der op og der rundes af med en handleplan for konkrete initiativer, som bringer medarbejderes bidrag i spil med det samme
 • Fremsendelse af gennemarbejdede sessionsnoter efter forløbet til medarbejderen, som kan benyttes ved et dialogmøde mellem medarbejderen og dennes nærmeste leder.

 

Investering:

Kr. 29.995,- plus moms for Rightplacement-forløb med 5 opfølgende sessioner.

Kr. 34.995,- plus moms for Rightplacement-forløb med 10 opfølgende sessioner.

Kr. 39.995,- plus moms for Rightplacement-forløb med 15 opfølgende sessioner.

 

”Forud for opstarten af mit Rightplacement-Forløb var min situation uklar. Jeg var forvirret og utålmodig og havde svært ved at sætte ord på hvad jeg gerne ville i fremtiden, hvad jeg var lykkes med og hvad jeg skulle gøre for at komme i spil til andre stillinger.

Forløbet gav mig rum til at forholde mig til mig selv og min egen udvikling og reflektere over hvad jeg gerne vil – hvad der giver mig energi og hvad jeg er god til – og gav mig et andet perspektiv på mig som leder.


Jeg har fået støtte og gode råd undervejs som har skabt klarhed omkring hvad det er der driver mig i ledelse, hvilken opgave der passer til mig samt hvordan jeg skal gribe det an når der kommer en mulighed og Jette har givet mig redskaber til at holde fast i hvad det er der betyder noget for mig og hvad jeg gerne vil.

Det er fantastisk at få Jette’s støtte og sparring og jeg føler, at jeg står et helt andet sted og er blevet mere selvsikker og tror mere på mig selv.


Jeg vil anbefale dig at sparre med Jette Bülck, hvis du er i tvivl om hvad du skal fremadrettet, hvad du kan bidrage med eller hvis du står overfor eller midt i et stort skifte som opsagt eller hvis du selv går med tankerne om ændringer i din karriere.

Jeg er meget tilfreds med samarbejdet”.

Betina Vergo, Director, Tryg Erhverv.

 

Book her:

Snup genvejen til din medarbejders rette hylde og book et Rightplacement-forløb ved at sende en mail på Post@JetteBulck.dk eller ringe til Jette Bülck på tlf. 5152 8905.