Det med småt

Afbud 
Afbud til en aftalt session skal ske senest 48 timer forud for den aftalte sessionstid pr. mail til Post@JetteBulck.dk eller sms til T: 5152 8905. Ved senere afbud afregnes det fulde beløb for sessionen.
Hvis Jette Bülck er nødt til at aflyse en session, får køber tilbudt en ny session hurtigst muligt.
 
Betalingsbetingelser
Alle priser er i danske kroner ex. 25% moms. 
 
 
Betalingsbetingelser vedrørende sessioner
Udebliver betaling, fremsendes betalingspåmindelse én gang. Herefter påføres fakturaen et rykkergebyr på Kr. 100,- pr. påmindelse.
 
Forløbet er et sammenhængende forløb og der kan ikke afregnes for enkelt sessioner. Ligesom sessioner fra påbegyndte forløb ikke kan overdrages til andre.
 
Indbetalte beløb refunderes ikke. 
 
Ønsker køber ikke at benytte samtlige sessioner, doneres de til at støtte et godt formål og samarbejdet ophører efter dit ønske.
 
Klippekort og mentorforløb er gyldige i 12 måneder fra datoen for første session.
Herefter annulleres resterende sessioner. Gyldighedsperioden fremgår af tilsendte faktura.
 
Generel betalingsfrist er 8 dage fra fakturadato.
 
Betalingsbetingelser vedrørende Inspirationsoplæg & Workshops
Inspirationsoplæg og Workshops afvikles på de angivne tidspunkter og steder. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis oplægget eller Workshoppen aflyses, får køber det fulde indbetalte beløb retur.
 
Tilmelding til Inspirationsoplæg og Workshops er bindende. Hvis køber annullerer sin deltagelse inden otte dage før kursusstart, faktureres et administrationsgebyr på 10% af kursusprisen plus moms.
 
Når der er otte dage eller mindre til kursusstart, kan køber ikke få pengene retur.


Datapolitik: 
For at skabe de bedste og mest trygge rammer om vores samarbejde, er det vigtigt, at du ved, at de oplysninger du fremsender og videregiver til Jette Bülck behandles og opbevares fortroligt og sikkert. Nedenstående giver dig indblik heri:

Jette Bülck opbevarer og behandler følgende persondata og personrelaterede oplysninger:

 • Dine kontaktoplysninger & data som fremgår af dit CV og din LinkedIn profil.
 • Dine svar i den Specialdesignede Spørgeguide.
 • Skriftlige notater fra sessionerne.

Oplysningerne opbevares:

 • I en elektronisk kundemappe på computeren.
 • I en fysisk kundemappe i aflåst arkivskab på Jette Bülck’s kontor.

Oplysningerne benyttes i forløbet til at:

 • Kunne kontakte dig.
 • Fremsende faktura.
 • Afdække og analysere dine kompetencer og hvad du brænder for i dit arbejdsliv.
 • Holde overblik og fokus i din udviklingsproces.
 • Kunne give dig den mest personligt relevante rådgivning og sparring til at nå dine mål.

Oplysningerne slettes:

Det er almen praksis at kundemapperne slettes senest 6 mdr. efter forløbets afslutning, når vi har haft den sidste ”Tjek-in” pr. mail ½ år efter sidste session:

 • Din kundemappe på computeren slettes.
 • Din fysiske kundemappe makuleres.

Alle dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert og slettes senest 6 mdr. efter forløbet afrundes. Du kan til enhver tid få oplyst og fremsendt de oplysninger Jette Bülck måtte have indsamlet i forløbet.

Måtte du have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på Post@JetteBülck.dk.

Jeg ser frem til et udbytterigt samarbejde.
 
De Bedste Hilsner,
 
Jette Bülck