Er du i virkeligheden designet til det her?

 

Gennem mit arbejde med både ressourcestærke vidensarbejdere og ledere af egne virksomheder, har jeg opdaget en spændende "ny art" i arbejdslivet:

Jeg kalder dem "den nye tids selvstændige", og de strømmer ud i erhvervslivet for at bidrage, på hver deres måde, til at gøre verden bedre.

Nogle har de bedste rammer og vilkår for den forskel de kommer for at gøre, som ansatte, andre i egne virksomheder.

Fælles for dem er, at de lige under overfladen, alle - uden undtagelse - har en klar vision for, hvordan tingene kunne være anderledes indenfor deres respektive felt.

De synes, for deres indre blik, at kunne se, hvordan verden også kunne være. I en langt bedre og opgraderet version.

Og det ringer dem op at bidrage til at skabe visionen.

Når de kalder mig på banen, kan de altid ikke helt huske, hvad det er, de så gerne vil arbejde for eller selv bygge bro til deres nye arbejdsliv.

Men de er klar til at genopdage og komme i gang med at handle.

De har en dyb, indre følelse af, at ”de er her af en grund”, at "de vil arbejde for noget meningsfuldt", og at ”der er noget vigtigt der kalder på dem at byde ind med”.

Og de er som designet til et arbejdsliv med både formål, værdi og mening, hvor de bruger deres ressourcer målrettet til at gøre den forskel som kalder indefra.

De har en lang række kendetegn, som du måske også genkender fra dig selv: 

 

Er du også en af "den nye tids selvstændige":

*  De har ofte flere uddannelser og års erhvervserfaring bag sig, men har ikke selv spottet den røde tråd, som samler alle de ressourcer de har med sig.


*  De trives ikke, når de skal tilpasse sig gamle, rigide ”kasser”, præfabrikerede jobbeskrivelser og forældede måder at gøre tingene på, fordi det forhindrer dem i at skabe mest mulig værdi for andre.

 
* De er her jo for at skabe det nye.


* Derfor har de brug for frihed og en god portion selvbestemmelse i jobbet.


* De er selvledende, ressourcestærke og tager naturligt ansvar, men har brug for at genfinde fokus & retning, så de kan komme videre på måder, der bringer deres unikke bidrag i spil.


* Deres uddannelses- og jobvalg, og ikke mindst deres livserfaringer, giver i lyset af deres indre Kald eller Vision rigtig, rigtig god mening.  Og de opdager, at de allerede er klædt rigtig godt på til at skabe netop den forandring, de ønsker.
  

 

Mød Louise, der gør verden bedre gennem business:


"Siden jeg var ganske ung har jeg været god til at vælge den retning, der føltes rigtigt for mig, frem for hvad omgivelserne forventede.

Men det har også til tider givet stor usikkerhed på, om jeg var på rette spor eller på vildspor.

Mit forløb med Jette Bülck har været en spændende rejse, hvor jeg er blevet helt klar på, hvad der er mine talenter og mit bidrag til verden, og hvordan jeg omsætter min vision til handling.

At formulere mit formål helt præcist har givet mig en stærk GPS, som giver mig retning og mod til at tage de ekstra skridt, der skal til, for at skabe mit ‘visionsdrevne’ arbejdsliv, hvor jeg hver eneste dag arbejder inden for mit formål om at gøre verden bedre gennem business.

Tankesættet i denne nye måde at arbejde har givet mig det rigtige ’styresystem’, som svinger med min måde at leve og arbejde på.

I stedet for at føle mig lidt på kanten har jeg nu en stor ro og styrke i at vide, at jeg i virkeligheden helt fra starten har været indrettet til at arbejde for et formål defineret af mig frem for at arbejde i et job defineret af andre."
 

Louise Koch, Corporate Sustainability Director, Dell

 

Det kan du også få

* Er du også en af ”den nye tids selvstændige”? Der føler dig designet til at arbejde for et formål defineret af dig frem for at arbejde i et job der - mere eller mindre tilfældigt - er defineret af andre?

* Drømmer du om at gå på arbejde hver dag med oplevelsen af, at bidrage med og til noget værdifuldt, fordi du gør den forskel der kalder på dig?

* Længes du efter at blive helt klar på, hvad der er dine talenter og dit bidrag til verden?

* Savner du, at have en stærk GPS som giver dig både ro, retning, styrke og mod?
 
* Vil du vises nu, hvordan du skaber et rigt arbejdsliv baseret på det, du virkelig brænder for? Blot ved at bruge de ressourcer, du allerede har, på nye måder, som både du og verden omkring dig får glæde af?... 

 

Tag det første skridt ud i dit nye arbejdsliv allerede i dag:


Du har også noget du virkelig brænder for, og som du er mester til.
 
De fleste har bare brug for lidt hjælp til at genopdage, hvad der kalder indefra, finpudse passionen og få den sat i spil i et meningsfyldt arbejdsliv.
 
Det er her, jeg kommer ind i billedet:

Jeg holder meningsfulde og værdiskabende samtaler med inspirerende mennesker og viser dem, hvordan de bygger deres arbejdsliv på deres unikke bidrag.

Vil du være en af dem, finder du datoerne for de nye Mentorforløb øverst i højre spalte i dette Nyhedsbrev.

Du er altid velkommen til at tage fat i mig for en uforpligtende snak om hvordan også du kan skabe et arbejdsliv du lige nu kun tør drømme om.


 Du kan kontakte mig lige her.